top of page

2020 - 20..

Landelijke tuin in Beveren

03

Een smalle, lange grasstrook van 900m2 tussen twee sparrenbossen in. Wekelijks netjes gemaaid door een toegewijde eigenaar. Na een eerste gesprek is duidelijk dat die een grote liefde voor de natuur blijkt te hebben en graag creatief bricoleert. Zijn vrouw houdt van vogels, vlinders en bloemen. Ik ging op zoek naar een manier om deze klanten de tuin te geven die bij hen past.

-   Feestjes geven, vuurloop, ravotten met de kleindochter:

Het werd al snel duidelijk dat deze klanten de openheid en het doorzicht graag wilden bewaren en dat de oppervlakte dus amper ingevuld zou kunnen worden. We gaan dit stuk tuin dus behouden en optimaliseren als bosrand met weiland. In feite zijn alle ingrediënten daarvoor al aanwezig. We moeten vooral het onderhoud aanpassen. Er wordt dus, samen met de klant, een beheerplan opgesteld. Een ontwerp is niet nodig. Enkel wat geduld. Want het resultaat zal pas binnen een tweetal jaar zichtbaar worden: een prachtige bloemenweide met een zoom van diervriendelijke heesters. En wanneer de tenten worden opgezet voor het jaarlijkse zomerfeest maait de klant zijn grasland plaatselijk gewoon weer even korter.

-     Vogels, vlinders en bijen aantrekken:

De bloemenweide zal de belangrijkste stap zijn in het aantrekken van vlinders en bijen. Voor de vogels hoeven geen maatregelen te worden genomen door de aanwezigheid van de vele bomen op aangrenzende percelen. Er worden ook plannen gemaakt voor de aanleg van een wadi om de gigantische hoeveelheid regenwater op te vangen die bij momenten van het grote bijgebouw gutst. Dit is meteen goed voor de biodiversiteit.

-     een aantal lukraak gepositioneerde eilandjes zal worden aangeplant met vlinderstruik en een aantal ruigtesoorten die niet verwilderen zodat de klant ook op korte termijn een effect ziet zonder dat het de ontwikkeling van de bloemenweide in de weg staat.

-     Een plek voor nostalgie, creativiteit en verwondering:

De oude seringenstruiken uit de tuin van moeder werden reeds in de tuin opgenomen, alsook elk creatief project dat ooit door hun dochter werd gemaakt. Vandaag zet de kleindochter de traditie verder en knutselt zij met haar opa. Samen met haar werd een schetsje uitgewerkt voor de doe-het-zelf bouw van een insectenhotel en werd een plek uitgekozen voor het houden van een vuurloop ter ere van haar twaalfde verjaardag. Er zijn nog plannen voor een zitplek met boomstammen en een reuze takkenril. Deze klanten zijn niet gebaat met een doorgedreven ontwerp. Het zou hen enkel beperken in hun creativiteit. Met een beetje begeleiding wordt het vanzelf een persoonlijk openluchtmuseum.

projectbeschrijving Beveren
foto's beveren
bottom of page